You appear to be from United States of America - please consider a regional EZEE site   

Hvordan disponere e-sigaretten din

Alle Ezee E-sigaretter er drevet batterier, slik som også andre e-sigaretter på markedet. Disse inneholder tungmetaller og andre stoffer som er skadelige for miljøet.

De brukte batteriene bør derfor ikke kastes med husholdningsavfall , men må kastes på gjenvinningstasjoner hvor det  behandles på en ansvarlig måte.

Vi håper at du gjør dette.

Emballasjen er laget av plast og kan resirkuleres. Dette  kan behandles på samme måte som vanlig plastavfall.